top of page
Further Reading

Part Four

Approaching the Gift of
Śrī Caitanya Mahāprabhu

 

Books

 • Śrīmad Bhagavad-gītā

 • Śrī Bhajana-rahasya

 • Mādhurya-kadambinī

 • Bhakti-tattva-viveka

 • Essence of All Advice

 • Going Beyond Vaikuṇṭha

 • Jaiva-dharma

 • Manaḥ-śikṣā

 • Śrī Śikṣāṣṭaka

 • Upadeśāmṛta

 • Vaiṣṇava-siddhānta-mālā

 

Kīrtanas

 • Śrī Upadeśāmṛta (Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura)

 • Instructions to the Mind (Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda)

Instructions to the mind – Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura

 • Śrī Kṛṣṇa-Caitanya Prabhu Jīve Dayā Kôri’ 

 • Gopīnātha 

 • Āmāra Jīvana 

 •  Nivedana Kôri Prabhu!

 •  Sarvasva Tomāra

 •  Mānasa, Deha, Geha

 •  Ātma-nivedana

 •  Āmāra’ Bôlite Prabhu!

 •  Tumi Sarveśvareśvara

 •  Ekhôna Bujhinu Prabhu!

 •  Tuwā Bhakti-anukūla

 •  Śuddha-bhakata

 •  Jīva Jāgô

bottom of page